ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 ส.ค. 2563
2 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 พ.ค. 2563
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์จริยธรรม ม.2 ต.นาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 ก.พ. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดึกกำบรรพ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
15 ก.ค. 2562
5 ประกาศแจ้งราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะปนทรายซอยหวายน้ำ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
13 ก.ย. 2561
6 ประกาศแจ้งราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะปนทรายซอยอินทนิล หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
12 ก.ย. 2561
7 ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
15 พ.ค. 2561
8 ประกาศแจ้งราคากลางโครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าสำนักงาน อบต. หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
15 พ.ค. 2561
9 ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 พ.ค. 2561
10 ประกาศโครงการปรับถมหินย่อยพร้อมเกรดเกลี่ย อบต.นาคา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
10 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4