การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่อง : หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน