ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ก.ค. 2564
2 แบบลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
19 พ.ค. 2564
3 รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร)ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 พ.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา เรื่อง การขยายเวลาประเมินภาษีและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 พ.ค. 2564
5 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 เม.ย. 2564
6 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 ม.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาศที่ 1(เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 ม.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
07 ธ.ค. 2563
9 ประกาศแผนการการจัดเก็บภาษี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
20 ต.ค. 2563
10 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7