ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ต.ค. 2564
2 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
15 ก.ค. 2564
3 แบบลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
19 พ.ค. 2564
4 รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร)ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
11 พ.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา เรื่อง การขยายเวลาประเมินภาษีและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
03 พ.ค. 2564
6 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
07 เม.ย. 2564
7 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 ม.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาศที่ 1(เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
04 ม.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
07 ธ.ค. 2563
10 ประกาศแผนการการจัดเก็บภาษี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
20 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8