ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ก.ย. 2563
12 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
31 ส.ค. 2563
13 ขอขยายเวลาดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
28 ส.ค. 2563
14 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 ส.ค. 2563
15 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 มิ.ย. 2563
16 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
12 มิ.ย. 2563
17 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 มิ.ย. 2563
18 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 พ.ค. 2563
19 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
15 เม.ย. 2563
20 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8