ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศ เรื่อง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม อันเนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
12 ก.ค. 2560
42 เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม อันเนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
26 มิ.ย. 2560
43 แผนป้องกันการทุจริต 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
02 พ.ค. 2560
44 รับสมัครเพื่อสรรหาเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์หารบริหารส่วนตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
185
10 เม.ย. 2560
45 มอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
100
14 ต.ค. 2559
46 ประกาศ อบต.นาคา ขอให้ติดตามสถานการณ์และข่าวพยากรณ์อากาศ 5-10 กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
05 ก.ย. 2559
47 รับโล่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
149
22 ส.ค. 2559
48 ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์ท้องถิ่น แผ่นดินนาคา ประจำปี 2559
110
22 ส.ค. 2559
49 ประกาศ อบต.นาคา ขอให้ติดตามสถานการณ์และข่าวพยากรณ์อากาศ 2-6 -สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
01 ส.ค. 2559
50 เตือนภัยดินถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
194
16 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8