การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 ต.ค. 2563
2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
29
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1