หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประมวลจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ต.ค. 2563
2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
34
06 ต.ค. 2563
3 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 ต.ค. 2563
4 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับหลัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1