ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
525
06 พ.ค. 2554
102 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
06 พ.ค. 2554
103 โครงการก่อสร้างวางท่อประปาภูเขา เพื่อประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคของ ดาวน์โหลดเอกสาร
447
06 พ.ค. 2554
104 โครงการติดตั้งผ้าม่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
1189
18 เม.ย. 2554
105 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
516
12 เม.ย. 2553
106 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
466
12 เม.ย. 2553
107 จัดจ้างตามโครงการต่อเติมอาคารมัสยิด หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
717
22 มี.ค. 2553
108 จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
454
22 มี.ค. 2553
109 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารขายของ ชุมชน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
22 มี.ค. 2553
110 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องครัว หมู่ที่ 1 ตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
445
22 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12