ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
28 ม.ค. 2559
52 ประกาศ แจ้งราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
149
22 ม.ค. 2559
53 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
26 ธ.ค. 2558
54 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
23 ธ.ค. 2558
55 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
30 พ.ย. 2558
56 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
30 พ.ย. 2558
57 สอราคาจ้่างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
193
23 พ.ย. 2558
58 ประกาศ แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
10 พ.ย. 2558
59 โครงการปรับถมพร้อมว่างท่อระบายน้ำหน้าสำนักงาน อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
179
18 ส.ค. 2558
60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 1 บ้านบางมัน ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
184
18 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12