ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกค์ประสงค์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
24 ต.ค. 2557
72 โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
24 ต.ค. 2557
73 โครงการซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำพร้อมวางท่อประปา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
24 ต.ค. 2557
74 โครงการซ่อมแซมหอถังน้ำประปา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
24 ต.ค. 2557
75 โครงการต่อเติมอาคารเอนกค์ประสงค์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
24 ต.ค. 2557
76 โครงการปรับถมพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าสำนักงาน อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
157
24 ต.ค. 2557
77 โครงการเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
24 ต.ค. 2557
78 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
25 ส.ค. 2557
79 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา จำนวน 372 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
18 ก.ค. 2557
80 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
182
29 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12