ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรเกษมสายเก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
155
14 พ.ค. 2557
82 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประชาร่วมใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
14 พ.ค. 2557
83 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านแหลมนาว ดาวน์โหลดเอกสาร
161
14 พ.ค. 2557
84 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
163
14 พ.ค. 2557
85 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
14 พ.ย. 2556
86 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
07 พ.ย. 2556
87 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
265
23 ส.ค. 2556
88 ประกาศจัดซื้อรถขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
301
27 พ.ค. 2556
89 ประกาศสอบราคาจ้าง 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
20 พ.ค. 2556
90 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
21 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12