ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ให้เจ้าของที่ติดป้าย ที่ตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 พ.ย. 2564
2 ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
74
06 ต.ค. 2564
4 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
15 ก.ค. 2564
5 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาน 2564 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 มิ.ย. 2564
6 แบบลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
19 พ.ค. 2564
7 รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร)ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
11 พ.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา เรื่อง การขยายเวลาประเมินภาษีและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
03 พ.ค. 2564
9 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
07 เม.ย. 2564
10 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาน 2564 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9