ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา
เลขที่ 71 หมู่ 2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120
โทรศัพท์ 077 - 828651-2
โทรสาร : 077 - 858651-2 ต่อ 1006

Email : abt.naka@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/abt.naka
Line : @due6589z
เว็บไซต์ : www.naka.go.th

 

 
 
แผนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา